Ska det vara så här?


#1

Hade under fjolåret två fakturor som jag tvingades ta kundförluster på. I samband med momsdeklaration uppdagades att momsen inte stämde. Det visade sig att de var de två fakturorna som förmodligen var bokförda innan de markerades som kundförluster.

Så jag gick till dessa verifikat och motkonterade dessa dvs. debet blev kredit. Men vid kontroll via resultat och balans visade det sig att i stället för att radera momsen blev den dubblerad. Så nu hade jag dubbelt så stora fel som innan.

Hur göra i ett sådant läge för att få bokföringen rätt?


#2

När du markerar en faktura som kundförlust görs en verifikation. Ser du dessa verifikationer?

Vilka verifikationer var det du motkonterade? “Faktura … skickad”, eller “Kundförlust för faktura …”?


#3

Ja jag ser verifikaten och det var den skickade fakturan som jag ändrade i.


#4

Kan du maila över bokföringsfilen till info@iordning.se så får jag kika på det?