Skatteverket arbetsgivardeklaration


#1

Hur skapar jag en arbetsgivardeklaration i iOrdning när jag betalar ut lön till mig själv via mitt AB? Går det ens att skapa den xml-filen som Skatteverket efterfrågar?


#2

Nej, denna går tyvärr inte att skapa via iOrdning.


#3

Tack för snabbt svar @ErikAderstedt! Får göra det manuellt tillsvidare. :slight_smile:


#4

@ErikAderstedt Jag skapade ett konto hos Bokio som du hade rekommenderat tidigare i forumet för lönesystem. När jag lägger in lönen hos dem diffar det mot programmet? De väljer som standard skattekolumn 1 och iOrdning väljer skattekolumn 4?

Uppdatering: Nevermind! :slight_smile: Hade inget med skattekolumn att göra. Var så enkelt att Bokio tog i aktning för skattereduktion under Convid-19 fram till sista juni 2020 som standard.