Uppdatera tillgångar, kapital och skulder vid nytt räkenskapsår


#1

Jag är i färd med att skapa ett nytt räkenskapsår och man kan ju då automatiskt flytta över informationen från föregående år med knappen “Beräkna utifrån föregående år”. Jag har dock ännu inte stängt räkenskapsåret 2017 ännu. Går det att uppdatera dessa beräkningar senare, när 2017 är avklarat? Dvs kan jag redan nu skapa upp 2018 som räkenskapsår, klicka på “Beräkna utifrån föregående år” och sedan göra det igen när bokföringen för 2017 är helt avslutad, utan att det ställer till det?


#2

Ja, du kan uppdatera flera gånger.


#3

Toppen!