Uppgradering från 6 till 7 ger olika momsrapporter


#1

Jag har uppgraderat från v6 till v7.
Momsrapporterna stämmer inte. Jag får olika summor mellan de olika versionerna.
Det innebär att mitt auto-genererade verifikat inte stämmer.
Mycket oroande!!! Om programmet räknar ut momsrapporten fel, har även deklarationen varit fel uträknad???
Vilken version skall jag lita på?
Måste jag räkna ut hela bokföringen manuellt?


#2
  1. Har du rätt momsredovisningsintervall under Information / Moms? Tidigare versioner av iOrdning hade möjlighet att redovisa moms per kalenderår, vilket inte erbjuds av Skatteverket (som enbart tillåter beskattningsår).

Momsrapporten baseras i övrigt på momskoder, och om du har samma momskoder och tittar på samma tidsperiod bör det absolut stämma. Kan du maila över bokföringsfilen och uppge vad du tycker inte stämmer till info@iordning.se?


#3

Det var momsredovisningsperiod som ändrats mellan versionerna. Min var inställd på årsvis vilket inte fanns i den nya versionen.