Vilka konton behöver flyttas manuellt efter bokslut?


#1

Hej igen

Undrar kring vilka konton som behöver flyttas manuellt. Vid årsbokslutet behövde ju moms-konton “tömmas” först och sen föras tillbaka på första dagen i nästa år.

Nu ser jag att flera konton verkar saknas i mitt “nya” år - t.ex. startar 1920 - Bank på 0 kr, likaså mina leverantörsskulder på kto 2440.

Behöver dessa två konton behandlas på samma sätt som mina momskonton? Föras över till något annat konto på sista dagen sen tillbaka på fösta dagen i nya året? I så fall, vilka konton är lämpliga för rätt redovisning?

Finns det ytterligare konton som kan behöva tittas på ur samma perspektiv?

Tacksam om någon har koll på detta! (Gäller aktiebolag.)


#2

Generellt sett så flyttas alla saldon för konton i balansräkningen över från ett år till ett annat, samtidigt som alla saldon för konton i resultaträkningen töms. Eventuella ändringar / överföringar som du gör görs med hjälp av verifikationer.

För att flytta över saldona i balansräkningen så går du in under Ställ in / Räkenskapsår, markerar det nya året och klickar på “Beräkna utifrån föregående år”


#3

Aha, tack!

Jag hade missat “Beräkna utifrån föregående år” knappen. Ser bättre ut nu! :slight_smile: