Bokföringsfrågor


About the Bokföringsfrågor category (1)
Flytta fram ett näringsbidrag till nästa år (3)
Fel SRU-koder för vissa konton ger väl fel i N1-bilagan till deklaration? (1)
Fruugo, faktura med bara nettobelopp (1)
Momsavräkning, Avstämning Eget kapital, Vinst o Förlust till Eget kapital etc (1)
Lön i eget AB använder fel A-skatt (2)
Saknar samtliga verifikationen i Huvudboken (1)
Mobiltelefon enskild firma (1)
Återgå till väntar på betalning (1)
Voec (VAT On E-Commerce) i Norge (1)
Bokföra årsbokslut med underskott (2)
fråga om ingående balans (2)
Årsbokslut matchar inte momsperioder (1)
Bokföra och redovisa försäljning via Apple App Store (1)
Kostnadsställen registrering och analys (2)
Hur fasen ska jag lösa detta? (lätt förtvivlad!) (5)
Hyrbil: ange avdrag på halva momsen? (1)
Egna skatter, konto 2012 funkar inte på verifikatet. (5)
Konto 2012 för skatter fungerar ej (1)
Bokföra inbetalningar av prel.skatt (2)
Lev.Faktura öresavrunding (1)
Problem flyttar från Fortnox - ...2018-05-01 har ingående saldon som inte stämmer (1)
Kontoslag för att bokföra kapital vid start av ekonomisk förening (1)
Registrera ingående balanser, periodiseringsfond (1)
Har du fört över årets resultat till det egna kapitalet - vad menas? (1)
Bokföring av Omsättningsstöd (1)
Bokföra tjänst-köp inom EU (Facebook-annons) (1)
Bokföra : Skänka skrivare till kyrkan, fotbollsklubb, (1)
Avskrivning, NE Blankett Övriga Uppl. nr 4 (1)
Min första verifikation (1)