Bokföringsfrågor


About the Bokföringsfrågor category (1)
Kundfakturor namn på kund (2)
Extern revisor och iordning 6 (1)
NYBÖRJARE (5)
Outnyttjat underskott samt RUTA 43 (1)
Bokföra inköp för tidigare år? (1)
Hur bokför jag deposition på lokalhyran? (2)
Momsredovisningen på fel Räkenskapsår (2)
Bokföra försäljning av tjänst i EU och i Euro? (1)
Kunder hur skapar man dem (1)
Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor (2)
Bokföra betalning till skattekonto (moms) (6)
Bokföring decemberfaktura som betalas för sent (1)
Bokföra service charge (1)
Glömt att bokföra resultat för 2012 - hur rätta till? (5)
SRU-kod på konto för utbetalning av utdelning (1)
Bokföra verifikationer efter räkenskapsårets slut (2)
Ska fjolårets erhållna aktieägartillskott omföras till Balanserad vinst/förlust på nya året? (1)
Gammal transaktion utfördes ett par år senare. Hur bokföra? (1)
Kan inte göra verifikation (1)
Registrerra verifikationer (1)
Fråga om överföring av förlust (1)
Registrera ingående balans (2)
Nolla konton vid nytt räkenskapsår (4)
Dropbox och Vimeo (1)
Bokslut. Vad händer med delbetald faktura? (1)
Nytt år med frågor (6)
Omföring EK nytt räkenskapsår? (1)
Hur bokför inköp av varor (1)
Hur bokföra Google AdSense (7)