Bokföringsfrågor


About the Bokföringsfrågor category (1)
Upptäckte fel i bokslut 2021, Kapitalunderlag för räntefördelning (1)
Bil- och taxiersättning på faktura (1)
Nybörjarfråga: Varuinköp från utlandet, ej EU? (1)
Tillgångar av kostnadslag (1)
Ny verifikation (1)
Nya skattetabeller 2024? (1)
Flytta fram ett näringsbidrag till nästa år (3)
Fel SRU-koder för vissa konton ger väl fel i N1-bilagan till deklaration? (1)
Fruugo, faktura med bara nettobelopp (1)
Momsavräkning, Avstämning Eget kapital, Vinst o Förlust till Eget kapital etc (1)
Lön i eget AB använder fel A-skatt (2)
Saknar samtliga verifikationen i Huvudboken (1)
Mobiltelefon enskild firma (1)
Återgå till väntar på betalning (1)
Voec (VAT On E-Commerce) i Norge (1)
Bokföra årsbokslut med underskott (2)
fråga om ingående balans (2)
Årsbokslut matchar inte momsperioder (1)
Bokföra och redovisa försäljning via Apple App Store (1)
Kostnadsställen registrering och analys (2)
Hur fasen ska jag lösa detta? (lätt förtvivlad!) (5)
Hyrbil: ange avdrag på halva momsen? (1)
Egna skatter, konto 2012 funkar inte på verifikatet. (5)
Konto 2012 för skatter fungerar ej (1)
Bokföra inbetalningar av prel.skatt (2)
Lev.Faktura öresavrunding (1)
Problem flyttar från Fortnox - ...2018-05-01 har ingående saldon som inte stämmer (1)
Kontoslag för att bokföra kapital vid start av ekonomisk förening (1)
Registrera ingående balanser, periodiseringsfond (1)