iOrdning 7 - Allmänt


Fritext på en faktura (5)
Lön i eget AB - jämkning (2)
Kom ihåg val under Huvudbok (2)
Lite önskemål från en gammal iOrdninganvändare (4)
Layout iOrdning7 (2)
Swish QR kod på fakturor (2)
Valuta på alla nya fakturor blir CZK (3)
Hjälp min bokföringsfil hittas inte (5)
Ändra text på fakturamall + flera olika loggor (2)
Går ej att bokföra trots att jag betalt pren (2)
Fakturering, moms (3)
PEPPOL i kommande version? (4)
Var hittar man de inbyggda fakturamallarna? (3)
Redigera de fakturamallar som ingår (2)
Göra A-skatteavdrag med eget belopp eller procent (2)
Hur skapar man en kontantfaktura i iOdning ? (7)
Byt dator hur flyttar jag allt (2)
Kan ej köpa prenumeration (6)
Dölja bokföringsår (5)
Ändra utseende & delsummor i rapporter? (2)
[önskemål] - Inköpspris i artikellistan (2)
Fel vid av köpa prenumeration (2)
Kundnummerfältet fungerar inte (iOrdning 7) (2)
Registrering leverantörsfaktura (2)
Omvänd skatteskyldighet (bygg) (8)
Saknar texten "Reverse charge" på faktura (2)
Drag & drop bilaga i verifikation fungerar inte (2)
Nytt räkenskapsår - beräkna saldon (3)
Förenklingar för manuell registrering av verifikationer (3)
Fakturamallen visar moms vid omvänd skatteskyldighet i senaste uppdatering…? (11)