iOrdning 7 - Allmänt


Fel vid av köpa prenumeration (2)
Kundnummerfältet fungerar inte (iOrdning 7) (2)
Registrering leverantörsfaktura (2)
Omvänd skatteskyldighet (bygg) (8)
Saknar texten "Reverse charge" på faktura (2)
Drag & drop bilaga i verifikation fungerar inte (2)
Nytt räkenskapsår - beräkna saldon (3)
Förenklingar för manuell registrering av verifikationer (3)
Fakturamallen visar moms vid omvänd skatteskyldighet i senaste uppdatering…? (11)
IBAN numret saknas på utlandsfaktura (3)
Ska det vara så här? (4)
Ränta på skattekonto (4)
Lägga till ett tidigare underskott (2)
Leverantörsfaktura annat EU-land ingående moms (3)
Skapa flera likadana fakturor med olika avsändare (4)
App-store faktura (4)
Ej avdragsgilla kostnader (5)
Årsskifte igen (3)
Krångligt vid årsbyte + bugg (2)
Uppdatera tillgångar, kapital och skulder vid nytt räkenskapsår (3)
Slå ihop två böcker (2)
Resultatrapport jämföra med samma period föregående år (4)
Måste jag köpa programmet igen? (6)
Automatisk bokföring fungerar ej (3)
Kan jag ha två företag i ett program (2)
Ändrings-indikation i verifikation följer med när jag duplicerar den (2)
Tgb-kommandon? (2)
Skriva ut listor (2)
Fel i visningen på skärmen.. (5)
Matcha flera händelser mot samma inbetalning (3)