iOrdning 7 - Allmänt


Göra A-skatteavdrag med eget belopp eller procent (2)
Offert mall med möjlighet (3)
Hur skapar man en kontantfaktura i iOdning ? (7)
Byt dator hur flyttar jag allt (2)
Kan ej köpa prenumeration (6)
Dölja bokföringsår (5)
Ändra utseende & delsummor i rapporter? (2)
[önskemål] - Inköpspris i artikellistan (2)
Fel vid av köpa prenumeration (2)
Kundnummerfältet fungerar inte (iOrdning 7) (2)
Registrering leverantörsfaktura (2)
Omvänd skatteskyldighet (bygg) (8)
Saknar texten "Reverse charge" på faktura (2)
Drag & drop bilaga i verifikation fungerar inte (2)
Nytt räkenskapsår - beräkna saldon (3)
Förenklingar för manuell registrering av verifikationer (3)
Fakturamallen visar moms vid omvänd skatteskyldighet i senaste uppdatering…? (11)
IBAN numret saknas på utlandsfaktura (3)
Ska det vara så här? (4)
Ränta på skattekonto (4)
Lägga till ett tidigare underskott (2)
Leverantörsfaktura annat EU-land ingående moms (3)
Skapa flera likadana fakturor med olika avsändare (4)
Ej avdragsgilla kostnader (5)
Årsskifte igen (3)
Krångligt vid årsbyte + bugg (2)
Uppdatera tillgångar, kapital och skulder vid nytt räkenskapsår (3)
Slå ihop två böcker (2)
Resultatrapport jämföra med samma period föregående år (4)
Måste jag köpa programmet igen? (6)