Avskrivning, NE Blankett Övriga Uppl. nr 4


#1

Hej!

Om jag har köpt ett inventarium för 100.000
Under åren avskrivit 40.000 och sedan såld det med 10.000 förlust för 50.000.

Såld Inventarium:
1940 Bank Debet 125.000
2610 Utg Moms Kredit 25.000
3000 Försäljning Kredit 100.000

1220 Inventarier Kredit 100.000
1229 Akumulerat Debet 40.000
3099 Justering av försäljning Debet 50.000
7970 Förlust Invent. Debet 10.000

Vilket värde ska jag då fylla i vid “övriga upplysningar punkt 4” i NE blanketten?

Tacksam för hjälp