Bokföra årsbokslut med underskott


#1

Jag har för första gången ett år med underskott sen jag startade mitt företag och blev därför ställd när jag skulle upprätta årsbokslut. Jag har tidigare upprättat årsbokslut med konto 2019 Årets resultat Kredit, och konto 8999 Årets resultat Debet, men hur gör jag när jag har ett underskott?


#2

När jag klurade på samma sak en gång tyckte jag att beskrivningen på https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/arets-resultat.aspx funkade:

Exempel: bokföra årets förlust i enskild firma (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till -200 000 SEK (förlust).

Konto	Benämning.       Debet 	 Kredit
8999	Årets resultat		       200 000
2019	Årets resultat, Pelle	200 000