Bokföra tjänst-köp inom EU (Facebook-annons)


#1

Hej. Jag är glad betalande användare av iOrdning, ett utmärkt bokföringsprogram. Undrar lite om hur köp av FB-annonser, dvs. tjänst från Irland (EU), skall bokföras. Jag är registrerad som företag med mitt EU-momsnummer hos FB. På kvittot står ingen moms angiven. Både mittVAT-nummer SExxxxxxxx01 och facebooks EU VAT reg nummer IE9692928F står på kvittot.

Det verkar som jag bör lägga upp ett eget utgiftskonto för detta, t.ex. 5951, "EU-annonsering Facebook).

Från ett annat svar och sedan tidigare inser jag att man skall använda momskod 21. Jag ska därmed redovisa momsen “omvänt”, om jag förstår det rätt. Däremot är jag osäker på om jag skall ange 25% moms, 6% moms eller momsfritt när jag skapar utgiftskontot.

När jag sedan redovisar en utgift på detta konto får jag frågan om jag betalade avdragsgill moms. Antar att jag skall svara nej på den frågan, men är lite osäker. Svarar jag nej, får jag följdfrågan om omvänd skattskyldighet gäller för momsen. Antar att jag skall svara ja där, även om jag tycker det redan framgår av att jag använt mitt nya kostnadskonto där momskoden är 21.

För att sammanfatta frågorna:

  1. Är det korrekt att använda momskod 21 för köp av EU-tjänster som företag i detta fall?
  2. Skall jag när jag skapar kostnadskontot, förutom momskod 21 ange 25% som momssats?
  3. Är det korrekt när jag redovisar att svara att jag inte betalar avdragsgills moms, samt svara ja på att omvänd skatteskyldighet gäller?

Tacksam för snabbt svar. Stefan