Bokslut med överföring av resultat osv


#1

Hej. Jag är så förvirrad och detta uppstår varje år när man ska deklarera för att få NE filen att stämma.

Jag har 2018s bokslut fortfarande tillgångar under konto 1200 och 1229 som måste bort därifrån i räkneskapsår fliken.

Sedan har jag i 2019 tillgångar och eget kapital skulder som måste nollas och överföras med ett felmeddelande som poppar upp och står föregående års saldon är inkompletta, det finns en kvarvarande differens i förra årets tillgångar jämfört med eget kapital och skulder. Det betyder att du inte (korrekt) fört över förra årets resultat till eget kapital.

Ja det står vad problemet är, men hur gör jag det? Och vart exakt gör jag det för att få det rätt?

Kan någon snälla hjälpa till?

Kan ta printscreens om behövs