Bokslut. Vad händer med delbetald faktura?


#1

Hej! Det är dags för mig att göra bokslut för kalenderåret 2017. Jag har fakturerat en kund i USA 1000 USD, och fick en delbetalning på halva beloppet innan 2017 tog slut. Jag har bokfört beloppet och noterar att delbetalningar inte registreras varken på iOrdnings konto för PayPal, eller i balansräkningen (antar att det syns först efter att full betalning bokförts?)
Nu är problemet att slutbetalning inte kommer förrän i mars, och det är ju ett nytt redovisningsår!

Nu stämmer inte mitt PayPal-saldo för den 31 december med iOrdnings konto för PayPal-kontot. Hur gör jag smidigast? Jag skickar gärna en ny faktura för 2018 på de resterande 50 procenten, men vad ska jag då göra med originalfakturan i iOrdning?

Tacksam för svar!
/Jernberg