Bokslut, varulager + tömma momskonton: gör jag rätt eller fel?


#1

Hej!

Som rubriken lyder får jag frispel!
Jag är inte revisor och gör bokföringen åt min förening.

(lagersifffrorna är bara exempelsummor)
Vi har 2016 gjort inköp av varor för 90 000kr
Vi har sålt för 44 000kr.
jag har bokfört:

2016-12-31 BFO Lager
1400 Lager böcker K 44 000 kr
4960 Förändring av lager av handelsvaror D 44 000 kr
1400 Lager böcker D 90 000 kr
4960 Förändring av lager av handelsvaror K 90 000 kr
Är detta korrekt?

Vår gamla revisor bokförde vårt boklager (1400) mot inköp av varor (4010) och när jag förskte göra likadant blev det bara noll i resultaträkningen och den visade bara +/-0.


Jag försöker nollställa momskontona för att göra bokslut genom att göra följande:
2610 utgående moms 25% D 1 806,25 kr
2611 Utgående moms på försäljning SE 25% D 481,60 kr
2630 utgående moms 6% D 1 283,71 kr
2631 utgående moms på försäljning SE 6% D 1 556,91 kr

2640 Ingående moms K 12 052,76 kr
2650 Redovisningskonto för moms D 6 926 kr

När jag sparar verifikationen så försvinner alla poster med moms från balansräkningen och 2650 Redovisningskonto för moms dyker upp.

Ska detta hända? Jag vågar nämligen inte spara.

Ska jag skriva ut resultatrapport och balansräkningen innan jag lägger till verifikationen för tömningen av momskontona
för att de försvinner ur balansräkningen?

Vi har även fått pengarna utbetalda från skatteverket i år (2017) för 2016 års moms. Ska jag då föra över summan vi fick från redovisningskonto 2650 till 2010, eller 1920?

Hur vet jag att jag gjort rätt med avslutet av bokföringsåret?

Väldigt tacksam för svar!


#2

Du kansk redan har löst frågorna, men om inte så: Du tommer ingående och utgående momskontona mot momsredovisningskonto, så det är helt riktigt det du gjort. Balansrapporten skriver du ut efter .