Eget kapital B10 i NE blanketten stämmer inte


#1

Hej!

Ne-blanketten ruta B10 Eget kapital får en helt annan summa (mkt högre summa) än den som ska vara (Tillgångar - skulder). Jag kan ju enkelt summera själv men jag skulle vilja förstå varför siffrorna inte blir rätt. Bokföring är kontrollerad och korrekt, kan det ha att göra med att kontona inte är nollställda? Varför blir det så?


#2

Har du gjort omföringen från resultat till eget kapital i slutet av året? Vad har du för SRU-kod på 8999/8990?


#3

SRU-koden är R11. Nej, jag har inte gjort omkörningen från resultat till eget kapital ännu. Är det som är anledningen? Kredit 2019 till debet 8990?