Äldre versioner


Version 3 Version 2 Version 5 Version 4 Version 6
Försöker importera SIE-fil med kompletteringar för 2017 [Version 5] (4)
Konto 2091, UB och IB korrelerar inte [Version 5] (4)
Fråga om stängd momsperiod [Version 6] (2)
Dator vill inte öppna min bokföringsfil (MAC) [Äldre versioner] (2)
Förlust vid årets resultat hamnar på fel ställe i INK2-blanketten [Äldre versioner] (5)
Kundfordringar vill bokföras dubbelt [Version 6] (2)
Moms inställning [Äldre versioner] (2)
Resultat Bokslut ver6 [Version 6] (2)
SRU koder [Version 5] (2)
Hur får jag in loggan på fakturan ? [Version 6] (2)
Price är ett värde som krävs - kan inte spara [Version 5] (2)
Krasch när man lägger till verifikation [Version 5] (3)
Registrera Iordning på ny dator. Fungerar ej? [Version 5] (5)
ROT & RUT [Version 5] (7)
Hantera ROT/RUT [Version 6] (2)
Dokument fel 1 [Äldre versioner] (2)
Olika leveransadresser med samma fakturakund? [Version 6] (6)
Att köpa inte lätt [Version 4] (6)
Blank Momsredovisning [Version 6] (17)
Företaget försvunnet...? [Version 6] (5)
INK2R, INK4R KRASHAR iordning om man klickar på de [Version 5] (3)
Krasch - NE [Version 5] (4)
Skicka faktura som bifogad fil, går det? [Version 6] (4)
Saknar NE, INK och moms info. [Version 5] (13)
Fil tom efter duplicering [Version 6] (6)
Tom NE-blankett [Version 6] (5)
Vill importera en ny kontoplan till till 6.0.63 [Version 6] (1)
Momsblanketten [Version 5] (1)
"Leta efter uppdateringar..." i ver 5.1.41 fungerade inte. [Version 5] (3)
Fakturera i utländsk valuta [Version 6] (2)