Äldre versioner


Version 3 Version 2 Version 5 Version 6 Version 4
Skriva ut följesedel [Version 6] (1)
Skriva moduler? [Version 6] (1)
Verifikationer som försvunnit [Version 5] (1)
"An acocunt does not have a number" och "Dokumentet kunde inte sparas automatiskt" [Version 5] (1)
Kundfordringar vill bokföras dubbelt [Version 6] (4)
Kompatibilitet med Big Sur? [Version 6] (3)
Ändra datum!? [Version 6] (3)
Ta bort bokföringsår? [Version 6] (5)
Kan inte spara filen [Version 6] (8)
Lyckas inte öppna fakturering/bokföring [Äldre versioner] (3)
Bokföringsfilen är tom, fast innehåller datan [Version 6] (2)
Försöker importera SIE-fil med kompletteringar för 2017 [Version 5] (4)
Konto 2091, UB och IB korrelerar inte [Version 5] (4)
Fråga om stängd momsperiod [Version 6] (2)
Dator vill inte öppna min bokföringsfil (MAC) [Äldre versioner] (2)
Förlust vid årets resultat hamnar på fel ställe i INK2-blanketten [Äldre versioner] (5)
Moms inställning [Äldre versioner] (2)
Resultat Bokslut ver6 [Version 6] (2)
SRU koder [Version 5] (2)
Hur får jag in loggan på fakturan ? [Version 6] (2)
Price är ett värde som krävs - kan inte spara [Version 5] (2)
Krasch när man lägger till verifikation [Version 5] (3)
Registrera Iordning på ny dator. Fungerar ej? [Version 5] (5)
ROT & RUT [Version 5] (7)
Hantera ROT/RUT [Version 6] (2)
Dokument fel 1 [Äldre versioner] (2)
Olika leveransadresser med samma fakturakund? [Version 6] (6)
Att köpa inte lätt [Version 4] (6)
Blank Momsredovisning [Version 6] (17)
Företaget försvunnet...? [Version 6] (5)