Äldre versioner   Version 6


Skriva ut följesedel (1)
Skriva moduler? (1)
Kundfordringar vill bokföras dubbelt (4)
Kompatibilitet med Big Sur? (3)
Ändra datum!? (3)
Ta bort bokföringsår? (5)
Kan inte spara filen (8)
Bokföringsfilen är tom, fast innehåller datan (2)
Fråga om stängd momsperiod (2)
Resultat Bokslut ver6 (2)
Hur får jag in loggan på fakturan ? (2)
Hantera ROT/RUT (2)
Olika leveransadresser med samma fakturakund? (6)
Blank Momsredovisning (17)
Företaget försvunnet...? (5)
Skicka faktura som bifogad fil, går det? (4)
Fil tom efter duplicering (6)
Tom NE-blankett (5)
Vill importera en ny kontoplan till till 6.0.63 (1)
Fakturera i utländsk valuta (2)
Mallredigerare fakturor ver 6 (2)
iOrdning 5 och 6 på macOS 10.12 (17)
Kundfordringar bokas (automatiskt) sist (4)
Inget fungerar (3)
Ta bort felaktigt noterad delbetalning under "kommande" (3)
Exportera kontoplan (2)
Omöjligt att skapa verifikat (3)
Datum på verifikation - igen.... (7)
Buggrapport: Kontobalans stämmer ej med huvudboken, följd av tidigare nu åtgärdad bugg? (4)
Tidigare Räkenskapsår visar noll i resultat, under modulen "Räkenskapsår" (2)