Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor


#1

Jag har skickat fakturor för jobb 2018 och fått betalt för dem efter 2019. Fakturorna är bokförda enligt kundfordringar 2018 och betalda 2019 och summorna in/ ut stämmer.

Gör jag “kontroll inför bokslut” så står det däremot att kundfordringskontot inte stämmer mot obetalda fakuror, men jag har fått betalt för alla fakturor och summorna stämmer överens. Fakturorna är bokförda som skickade och betalda per automatik och inte manuellt. Vad gör jag för fel?


#2

Jag har samma problem. Får att kundfodringarna är negativa vid årslutet 2018 trots att alla fakturor är inbetalda och registrerade.
Var börjar jag felsöka? Ingående saldo för året stämmer, ganska snart dyker en och samma siffra upp -9511 som återkommer då saldot borde vara 0. Detta belopp hänger med till slutet. I början av året finns inbetalningar från 2017.


#3

Gå in under Rapporter / Kundfordringskonto. Är det saldot på 1500 som inte stämmer, eller summan av obetalda fakturor i iOrdning som inte stämmer? Eftersom de inte stämmer överens så är det ju endera av dem som är felaktiga.


#4

När jag går igenom #Kontroll inför förebokslut" så säger den att kundfodringarna inte stämmer med de obetalda fakturorna…

När jag går in och kontrollerar så ser jag inga fakturen alls, de står bara längs ner på sidan vad jag har fakturerat för, samma siffra står också i rött med ett minus framför?

Och periodens sammanställning är helt tom? Ska de vara de?


#5

Har du fakturerat i iOrdning, eller sköter du fakturorna separat?

“Periodisk sammanställning” är tom om du inte har handel med omvänd skattskyldighet för moms inom EU, dvs då du behöver lämna in blanketten “Periodisk sammanställning” till Skatteverket.


#6

Jag har samma problem. Sen jag började fakturera via iOrdning har jag inte heller fått kundforderingskontot att stämma i ”kontroll inför bokslut”. Jag använder automatisk bokföring för fakturor och kör med formatet ”#1234” på de verifikat som skapas.

Jag har även börjat fundera kring rapporten ”Kundfordringar”. Är tanken att alla obetalda fakturor ska ligga vid 1? Eller är det enbart förfallna fakturor som ska ligga med där?

För mig syns fakturor där enbart från och med förfallodatum (de fortsätter ligga där fram tills de har betalats ifall de betalas efter förfallodatum).

Som i det här exemplet då en faktura börjar visas på dess förfallodatum:


#7

Tanken med den här rapporten är att du vid räkenskapsårets slut ska kunna kolla att ditt kundfordringskonto stämmer. Förändringar på ett visst datum är tyvärr svåra att förstå, det är bättre att kolla av genom att titta på datum då inga händelser skett, om sådana finns.


#8

Gott. Då är det inget problem att alla obetalda fakturor inte ligger med i listningen på rapporten Kundfordringar. Jag får försöka leta och se varför kundfordringarna inte stämmer i min Kontroll inför bokslut.


#9

Sorry för sent svar.
Jag har fakturerat med iordning. Har ingen aning om de är “omvänd skattskyldighet” Tror inte jag har gjort de förut? När behöver man göra de?
Har fakturerat ett och samma företag, gör konsult jobb åt dem. Inom Sverige.


#10

Omvänd skattskyldighet för moms gäller när du säljer till företagskunder i andra EU-länder och då inte lägger på moms.

Tolkar jag din situation rätt behöver du inte lämna Periodisk Sammanställning till skatteverket.


#11

Okej vad bra. Då behöver jag inte lämna in de till skatteverket.

Förlåt för min okunskap! När jag är inne och tittar under fliken “Rapporter”
Och under periodens sammanställning så är de helt tomt där? Så ska de inte vara va?

De är även helt tomt under “kundfordringar” Fast där nere så står de 1510 Kundfodringar 99999Kr sen står samma siffra med ett minus innan och i rad text?

Jag har gjort bokslut förut i iordning och då var de inte alls så här svårt, har jag kommit åt någon inställning.

Återigen sorry samt ett stort tack!


#12

Under Periodisk Sammanställning är det tomt om du inte bokfört någon export med omvänd skattskyldighet för moms, där kunden åberopat sitt momsregistreringsnummer.

Om du inte ser något under kundfordringskonto - använder du faktureringsfunktionen inuti programmet? Hur har du bokfört dina kundfordringar?


#13

Jag har använt faktureringsfunktionen i programet.
Går jag in under fliken rapporter
Så ser jag alla siffror under Översikt. Balansräkning, och under Resultaträkning.

Men i Huvudboken så är de tomt?

Och under faktureringar så ser jag vad jag har fakturerat.
Alla siffror ligger också innen på Skatteverket NE och Moms.

De känns som jag har gjort något fel??

Tack för ditt tålamod.


#14

Kan du maila bokföringsfilen till info@iordning.se så kanske jag kan hjälpa dig.

För att se något i huvudboken måste du först välja ett konto i listan till höger.


#15

Nu är jag tillbaka.
Ehh nu skäms jag lite, vilken är bokföringsfilen?


#16

Din bokföring lagras i ett separat dokument, ”bokföringsfilen”, vars namn och plats du själv valde första gången du sparade bokföringen. Du kan öppna denna fil i version 7 med menyn Arkiv > Öppna.

Bokföringsfilen har filändelsen ”bok”. Om du inte minns var du lagt den kan du antingen prova att söka i Spotlight, eller om du har filen öppen, högerklicka på filens namn längst upp i fönstret. I det senare fallet får du upp en popupmeny med sökvägen till filen. Välj det andra alternativet ovanifrån så får du upp ett nytt Finder-fönster där filen ligger.


#17

Nu ska de vara på väg till dig.


#18

Uppföljning på kundfordringar som inte stämmer…
Hur gör jag om kundfodringarna inte stämmer med obetalda/betalda fakturor i slutet av året? När jag tar ut rapporten kundfodringar så hittar jag en lista med obetalda fakturor med belopp, och ett annat med kundfordringar 1500, samt en differens markerad med rött. Jag har valet att ignorera fakturor i nedre högra hörnet. Vad förväntas jag göra med dessa fakturor och hur får jag beloppet med kundfodringarna att stämma, så att det blir rätt i balansräkningen?


#19

Först måste du avgöra vilket som inte stämmer - de obetalda fakturorna som iOrdning visar, eller saldot på kundfordringskontot. Vilket är det som inte stämmer?