Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor


#1

Jag har skickat fakturor för jobb 2018 och fått betalt för dem efter 2019. Fakturorna är bokförda enligt kundfordringar 2018 och betalda 2019 och summorna in/ ut stämmer.

Gör jag “kontroll inför bokslut” så står det däremot att kundfordringskontot inte stämmer mot obetalda fakuror, men jag har fått betalt för alla fakturor och summorna stämmer överens. Fakturorna är bokförda som skickade och betalda per automatik och inte manuellt. Vad gör jag för fel?


#2

Jag har samma problem. Får att kundfodringarna är negativa vid årslutet 2018 trots att alla fakturor är inbetalda och registrerade.
Var börjar jag felsöka? Ingående saldo för året stämmer, ganska snart dyker en och samma siffra upp -9511 som återkommer då saldot borde vara 0. Detta belopp hänger med till slutet. I början av året finns inbetalningar från 2017.