Flytta fram ett näringsbidrag till nästa år


#1

Hej!

Jag har erhållit ett bidrag för ett projekt som jag fått beviljat (av bidragsorganissationen) att flytta fram till 2023. Hur gör jag i bokföringen för att bidraget inte ska beskattas under 2022?

Hoppas på hjälp!

(Ja, jag har kollat att man får göra såhär)


#2

Hej,
antar att bidraget är bokfört som en intäkt 2022, 3XXX K x kr i löpande bokföringen.

För att flytta det till 2023 gör du en bokslutstransaktion för förutbetald intäkt, t.ex, konto 2970 el 2990.

2022-12-31 Förutbetalt xxx-bidrag

3XXX D xkr
2990 K xkr

Bidraget är nu utnollat från resultat 2022, och saldot “parkerat” i balansräkningen, som överförs till 2023.
På nya året vänder man transaktionen.

2023-01-01 Vändning förutbetalt xxx-bidrag

3XXX K x kr
2990 D x kr


#3

Åh, Tack! Perfekt! Detta var precis vad jag behövde!

Ha en fin vecka!

Anders