Har du fört över årets resultat till det egna kapitalet - vad menas?


#1

Glöm det, jag benade ut det.