Hur bokför jag momspliktig försäljning av konst via ett galleri som tar provision


#1

Hej iOrdning!

Jag bedriver en momsregistrerad konstnärlig verksamhet. Ett galleri förmedlar konst som är i min ägo och genom detta galleri har jag sålt ett konstverk för 48000 kr. Då det är 12% moms på denna försäljning så borde den utgående momsen bli 5140,80 kr och mitt beskattningsunderlag vara 42859,20 kr.

Av de ursprungliga 48000 så har galleriet då även tagit sin beskärda del som är en provision på 50% alltså 24000. Som jag har förstått det så är det 25% moms på denna provision och därmed så blir det en ingående moms för min räkning på 4800. Den slutliga momsen eller mellanskillnaden som jag ska betala in till SKV blir således 340,80.

Min fråga lyder: Mot vilka konton och hur ska jag bokföra alla dessa händelser?

Av galleriet har jag fått en utbetalningskvittens där den totala summan för konstverket (48000kr) och provisionen (24000kr) står redovisade. På mitt företagskonto har jag fått insatt 24000kr.

Jättetacksam för hjälp!


#2

Det här är krångligt, men när jag frågade Skatteverket svarade de så här:
Du bokför hela summan av vad kunden fått betala för konstverket som en intäkt, vilket i ditt fall blir 48 000 kr. Den utgående momsen är 12%, precis som du säger.
Sedan gör du en ny verifikation där du tar upp kostnaden som uppstår för dig när du anlitat galleriet för att sälja ditt konstverk, provisionen alltså. Eftersom galleriet tar 50% i provision så har det kostat dig 24 000 kr att anlita dem som säljare. Du tar alltså upp 24 000 kr som en kostnad och här är det 25% ingående moms på den summan som gäller.
Så 48 000:- in på kontot och 24 000:- ut.

Med vänlig hälsning Lisa Larsson-Sundling


#3

Glömde svara på det du i första hand frågade om, mot vilka konton du ska bokföra.
Jag bokför försäljningen på 3010 och provisionskostnaden på 6050.

Lisa


#4

Tusen tack för hjälpen Lisa! Ditt svar ger mig mer klarhet, men bara för att kolla så att jag förstått rätt.

När jag kollar på de konton som finns tillgängliga i bokföringsprogrammet så verkar detta mest rimligt för respektive verifikation.

Första verifikationen:
1930 (företagskonto) debiteras med 48000.
3000 (försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter) krediteras med 42859,20.
2620 (utgående moms 12%) krediteras med 5140,80.

Andra verifikationen:
6000 (övriga försäljningskostnader) <-- Använder detta konto för provisionen, debiteras med 19200
1930 (företagskonto) krediteras med 24000
2640 (ingående moms) debiteras med 4800