Hur bokför jag något som måste skrivas av?


#1

Hur gör jag när jag bokför en dator för 35500:-?


#2

Det finns ingen inbyggd funktion i iOrdning för att hantera inventarier och avskrivningar, utan detta måste du bokföra manuellt.


#3

Tack Erik :slight_smile: Jag var nog lite otydlig. Jag vet inte hur det skattemässigt fungerar med avskrivning. Bokför jag hela köpet så blir mitt resultat mindre. Ska hela beloppet dras mot årets resultat eller hur fungerar det?


#4

Det finns en gräns på ett halvt prisbasbelopp, f.n. 22150 kr, under vilket du får dra av kostnaden direkt. Du får också dra av kostnaden direkt om du kan visa att livslängden är mindre än tre år. Läs mer på Skatteverkets informationssida:

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/balansposterochvardeminskningsavdrag/foretagbalansposterfaq/jagharkoptmaskinerochkontorsinventariersomskaanvandasiminnaringsverksamhethurskajagberaknaavdragetfordessainventarieinkop.5.18e1b10334ebe8bc8000117864.html


#5

Hej Ante!
Jag bokförde för första gången en inventarie eftersom beloppet var för högt för en direktavskrivning.
Det strulade till sig när jag skulle nolla kontona inför 2017. Hur löste du det med en inventarie? Om du kan så svara gärna i min tråd under “bokföringsfrågor”