Konto 2012 för skatter fungerar ej


#1

Nyss kom jag åt konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)) - för maj 2020 - nu ska jag fylla i motsvarande preliminär skatt för juni 2020 (c:a en timme senare) - och då kommer jag plötsligt inte åt mitt konto 2012!

Vad göra?

Jag överväger att använda konto 6900 - “Övriga kostnader” - vad är risken med detta?

Tacksam för snabb hjälp!