Konto 2091, UB och IB korrelerar inte


#1

Hej! Jag har ett lurigt problem. I föregående bokslut så fanns det en utgående balans på konto 2091, balanserad vinst/förlust på 291 026:- (IB var 307 360). Det konstiga är att på mitt nya bokslut så dyker som IB på samma konto upp 307 360:-, istället för det som var UB, dvs 291 026:-.
Har verkligen försökt finna ut om jag konterat konstigt med det verkar inte så. Utan det UB som finns dyker inte upp som IB i påföljande år. Hur kan det komma sig?


#2

Hej Erik? Är du där, eller har jag för gammal version?


#3

I januari 19 gjorde jag en bokföringsorder för boklutet 17. Där skulle 16.334,32 debiteras 2099 (årets resultat) och motbokas på 2091 (balanserad vinst/förlust). Jag skrev 2090 istället. Upptäckte detta och ändrade, motbokade i debit beloppet på 2090 och sedan kredit på 2091. 2090 nollades då för 17 med en UB på 0. Men fortsatt finns en IB kvar på -16.334,32 på samma konto för räkenskapsåret 18.

Varför ligger den kvar tots att UB är 0?


#4

För att få IB för nästkommande år att matcha UB för året innan behöver du gå in under Räkenskapsår, markera det nyare året och klicka på “Beräkna utifrån föregående år”.