Kontoslag för att bokföra kapital vid start av ekonomisk förening


#1

Vi har en ekonomisk förening. Föreningens enda syfte är att ha hand om den lokal som fyra enskilda företagare (fotografer) delar. Så i ekonomiska föreningen är det enbart inkomster från våra hyresinbetalningar och sedan utgifter för hyran till värden samt för utlägg till fix i lokalen.

Vilket kontoslag ska jag använda för att bokföra kapital vid start av ekonomisk förening. Vi hade upparbetat kapital vid start av ekonomisk förening. Anledningen är att vi skötte ekonomin privat först utan ekonomisk förening/stadgar etc. Men vi vill att det ska vara mer korrekt. Så det fanns ett större belopp vid starten som egentligen skulle ha varit. Låter det rimligt att jag bokför det upparbetade kapitalet som hyresintäkter, dvs konto 3911? Eller ska det vara annat konto?