Kundfakturor namn på kund


#1

Har länge haft önskemål att namnet på kunden framgår av verif. i likhet med leverantörer.
Det är lite inkonsekvent att man när kundfaktura skickas och när betalning görs av kunden måste
ändra verfi. och i båda fallen som anm notera kundens namn.
Enligt lagstiftningen måste detta ändå framgå i redovisningen, varför då göra skillnad mellan kund -respektive leverantörsfakturor?