Kundfakturor namn på kund


#1

Har länge haft önskemål att namnet på kunden framgår av verif. i likhet med leverantörer.
Det är lite inkonsekvent att man när kundfaktura skickas och när betalning görs av kunden måste
ändra verfi. och i båda fallen som anm notera kundens namn.
Enligt lagstiftningen måste detta ändå framgå i redovisningen, varför då göra skillnad mellan kund -respektive leverantörsfakturor?


#2

Det finns säkert fler än jag som använder iordning som vill att namnet på fakturerade kunder framgår på verifikationerna?
För övrigt är ju iOrdning ett utmärkt redovisningsprogram som vi använt under många år, men just denna funktion saknar vi!


#3

Önskemålet har framförts många gånger, fler borde behöva det här med namn på kundfakturor i verifikationerna. Nu måste man gå in och ändra verf. och som anm skriva in kunden namn.