NE-blanketten


#1

Deklarerar, och på NE-blanketten i iOrdning finns ifyllt “eget kapital” (B10), medan samma ruta hos skatteverket räknas ut automatiskt. Och då ruta B1-B8 är tomma blir B10 = B9, dvs endast kassa- och banktillgångar. Det är en helt annan summa än i iOrdning.

frågor:

  1. varför diffar siffrorna så? Har jag gjort något fel eller kan NE-blanketten i iOrdning inte alls användas som förlaga för den faktiska deklarationen (och om inte, varför finns den alls?)?

  2. hur kommer iOrdning fram till summan i B10? När jag räknar utifrån de konton som pekar till B10-rutan i kontoplanen/huvudboken får jag helt andra värden.


#2

Rutan B10 innefattar även periodens resultat. Har du bokfört periodens resultat till det egna kapitalet?


#3

Det kommer ändå inte att stämma, eftersom Skatteverkets ruta B10 summeras utifrån B1-B9 och alla utom B9 är tomma. Dvs enligt Skatteverkets deklarationsblanket är B10=B9 eftersom jag inte har några skulder.


#4

Finns det ingen telefonsupport att ringa? Skatteverket hänvisar till er.


#5

Du får gärna maila över bokföringsfilen till info@iordning.se så kan jag kika på det. Vi har ingen telefonsupport.


#6

Hej!
Jag har samma problem. Siffrorna i NE-blanketten, B10 överensstämmer inte med Skatteverkets siffror. Kom ni fram till varför det blir så?
Mvh, Anna-Karin


#7

Samma här :frowning:


#8

Jag hittade “felet” tror jag!!
Beloppet är exakt den summa som jag har skuld (B14 Skatteskulder)