Omföring EK nytt räkenskapsår?


#1

Som jag förstår det kan omföring till eget kapital och nollning av 20xx konton göras antingen på slutet av räkenskapsår eller i början av nästkommande. Rätt eller fel så långt?
De flesta ställen jag läser säger bokför årets resultat som sista post och gör omföringen på nästa år men vissa inkl. min byrå har gjort omföringen på samma år. Det kanske är mer praktiskt när man skickar bokföringsfilen för räkenskapsåret fram och tillbaka? Kan det vara anledningen?

Framförallt är jag nyfiken på Hur påverkar dessa två varianter balansräkningarna?

Tack på förhand och tack Erik för bra program och grym support!