Räkenskapsår


#1

Den tidigare möjligheten att uppdatera ingående saldon från det tidigare året till ett nytt trots att bokslut ej hade gjorts hade sina fördelar! Man behövde inte manuell slå ihop saldon tex när det gäller bank- kund, lev.konton vid avstämningar.
Vore det tekniskt möjligt att tex vid behov kunna manuellt göra det här?
Förstår i och för sig fördelen med det nya att om man inte är riktigt van vid metodiken när det gäller redovisning.


#2

Återkommer med ett önskemål om fortlöpande uppdatering av kontosaldon skulle kunna göras manuellt trots att bokslut ej gjorts föregående år! De som inte vill ha detta skulle då själva kunna välja i så fall.