Redovisningskonto moms


#1

Hej,

Jag har i tidigare versioner alltid använt 2650 som Redovisningskonto för moms. Det kontot kommer inte upp i listan när skall bokför momsen. Bara en massa andra för ändamålet ganska ovidhommande konton. Går det att ställa in momsredovisningskontot någonstans?


#2

Upptäckte efter lite fixande vad som var felet. Momskodskolumnen i kontoplanen var tom och när jag gav det ett värde i form av - då kom den upp i listan.