ROT & RUT


#1

Sitter och ska välja ekonomiprogram och fastnar för iOrdning.
Går det att fakturera ROT & RUT uppdrag.


#2

Ja det fungerar.


#3

Går det att läsa någonstans hur man gör, hittar inte upplysningen själv.


#4

ROT-avdrag

  1. Skapa ett konto av typen Intäkt där du ska bokföra ROT-avdraget.
  2. Lägg in artikel ‘ROT-avdrag’. Använd momssats 0%. Välj valfritt momskonto (det kommer inte att användas). Välj det försäljningskonto du valde ovan.
  3. Skapa en faktura.
  4. Räkna ut hur mycket ROT-avdraget kommer att bli. ROT-avdraget baseras på arbetstid inkl. moms.
  5. Lägg på en fakturapost med artikeln för ROT-avdrag. Ange antal ‘1’ och pris avdraget med minustecken. Observera att beloppet dras från fakturabeloppet inkl. moms.
  6. ROT-avdraget påverkar nu inte det momsgrundande beloppet. Det påverkar dock nettobelopp och totalbelopp, så för att förtydliga för privatkunderna kan man skapa en egen fakturamall där fälten för nettobelopp och fakturamoms inte är med.
    RUT-avdrag fungerar precis på samma sätt, men använd artikelnamnet ‘RUT-avdrag’.

#5

Hej Iordning! hur tänker man sedan att man bokför det det avdragna beloppet när det inkommit från skatteverket?


#6

Enligt Skatteverket [0] ska momsen finnas med på fakturan. Kanske det inte var så när Martina skrev sitt inlägg.

Om jag gör som ovan* blir momsen fel då den skapade artikeln för ROT-avdraget inte justerar momsen på fakturan eftersom artikeln har momssatsen 0%. Istället skulle jag välja att behålla 25% även där så att momsen blir rätt på fakturan.

@piffdiddy Jag föreslår att kika på sidan för ROT/RUT på bokforingstips.se [1] och justera kontona efterhand som betalning kommer in från kund resp. Skatteverket.

  • I iOrdning 6. Jag antar att det är på liknande sätt i iOrdning 5 då ingen av dem har stöd för ROT/RUT vad jag vet.

[0] https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/rotochrutarbete/privatrotochrutarbetefaq/hurskaenfakturaforrotellerrutarbetevarautformad.5.383cc9f31134f01c98a800016094.html

[1] http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/forsaljning-rut-arbeten.aspx


#7

Ja, ROT-fakturor i version 5 och 6 är en efterkonstruktion och tyvärr uppgift om hela beloppet före skatteavdrag. Detta är omgjort till version 7, som har en helt ny hantering av ROT & RUT och visar dels bruttobeloppet innan skatteavdrag, dels avdraget i slutsummeringen av fakturan istället för en fakturapost. Dessutom finns där en rapport över ROT-fakturorna där man kan exportera en XML-fil till Skatteverket.