Saknar samtliga verifikationen i Huvudboken


#1

Hej!
Jag är ny användare och håller på att ta i bruk iOrdning Version 7.6.19 (76190). Nu har jag stött på ett problem. I verifikationslistan finns 6 st verifikationer. Helt OK. Resultat- och balansräkningen ser också ok ut men Huvudboken är tom. Har jag gjort något nybörjarfel?

2022-03-24 6 Kortavgift Nordea
1920 PlusGiro 150,00 kr
6570 Bankkostnader 150,00 kr
2022-03-02 5 Norton Antivirus
1920 PlusGiro 1 144,00 kr
2640 Ingående moms 228,80 kr
5420 Programvaror 915,20 kr
2022-02-21 4 Diacopy - toner
2017 Årets kapitaltillskott / Akke 1 398,00 kr
2640 Ingående moms 279,60 kr
5460 Förbrukningsmaterial 1 079,20 kr
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) 39,20 kr
2022-01-24 3 Återbetalning av moms
1920 PlusGiro 767,00 kr
2650 Redovisningskonto för moms 767,00 kr
2022-01-05 2 Företagskonto Nordea
1920 PlusGiro 1 300,00 kr
6570 Bankkostnader 1 300,00 kr
2022-01-01 1 Bokning av 2021-års resultat
2010 Eget kapital, delägare / Akke 4 584,78 kr
2019 Årets resultat, delägare / Akke 4 584,78 kr