Ska fjolårets erhållna aktieägartillskott omföras till Balanserad vinst/förlust på nya året?


#1

Blir inte klok på det här… jag har ett stort balanserat underskott och ett nästan lika stort villkorat aktieägartillskott som åker med varje år. Men borde inte aktieägartillskotten bokas av mot det balanserade underskottet?