Tillgångar av kostnadslag


#1

-Kontering motkonto vid ökning?
-Kontering motkonto vid minskning?