Upptäckte fel i bokslut 2021, Kapitalunderlag för räntefördelning


#1

Hittade ett fel i bokslutet år 2021, vad ska jag göra åt det nu år 2024?

Kapitalunderlag för räntefördelning är fel uträknat, 15 000 kr skiljer det mot det korrekta värdet. Med 6% räntefördelning så har jag fått 1000 kr för mycket i R30 Positiv räntefördelning.

Enskild firma.