Bokföringsfrågor


Momskonton (1)
Boka delbetalning och förlust på faktura (1)
Räkenskapsår (2)
Momsavstämning (2)
Utställningar och alkohol (1)
Frågor kring bokslut. (1)
Delbetalning av leverantörsfaktura (1)
Nollning av konton vid bokslut, med inventarier (3)
Redovisningskonto moms (2)
Hur bokför jag något som måste skrivas av? (5)
Bokföring företag utan moms-sedel (1)
momsavstämning, bokslut. (1)
Årets skatt, årets resultat - AB (1)
Bokföring/Nytt räkenskapsår (3)
MVA-redovisning Norge (felaktigt momsrapportmall) (1)
Leverantörsreskontra (2)
Lön (1)
Transaktioner mellan konton (1)
BOKFÖRA ÖVERFÖRING TILL PRIVATKONTO? (2)
Fråga om Momskoder (2)
SAMMA FAKTURANUMMER PÅ TVÅ FAKTUROR (1)
Uttag endast 1 gång /år! Hur räkna då? (2)
Egna utlägg Kvitton (1)
Ta bort ingående moms. (3)
Bytt till det här bokföringsprogrammet. Fel i kassan (5)
Omvänd skattskyldighet (1)
Borttagen kundfaktura (1)
Bokföra ingående balans manuellt (2)
Bokföra försäljning av vara till Norge (1)
Får inte ordning på utg balans på 2013 och 2017 (1)