Ändra datum!?


#1

Det här händer mig ganska ofta: man sätter sig för att bokföra senaste månadens verifikationer och datumväljaren står kvar på månaden tidigare. Så man klickar bara på “rätt siffra” men glömmer byta månad. Resultatet blir att alla verifikationer fått fel datum. I nuläget måste man radera alla och göra nya poster. I andra bokföringsprogram har man kunnat ändra datumet om man råkat göra detta fel. Varför går det inte att göra här?


#2

Snälla lägg till denna funktionen.


#3

Det går inte att ändra datum på redan bokförda verifikationer. Detta har att göra med bokföringslagens krav på beständighet. Enda undantaget från detta är om du alldeles nyss registrerat verifikationen – du kan då använda menyn Redigera > Ångra för att ångra registreringen, byta datum, och registrera igen.

Jag vet att många önskar denna funktion, så i framtiden kommer det förmodligen att bli lättare att stryka den felaktiga verifikationen och skapa en ny med rätt datum.