Automatisk uppdatering fungerar ej


#1

Eftersom det gått lång tid sedan jag uppdaterat programmet senast så försökte jag idag först med automatisk uppdatering, sedan manuell men får bara ett felmeddelande:
"Ett fel uppstod vid hämtning av information om uppdateringar. Försök igen senare."
Har försökt flera gånger med samma resultat.
Min version är:
Version 6.0.47


#2

Autouppdateringsfunktionen har “gått sönder” på 6.0.47 och tidigare i samband med uppdateringen till OS X 10.11. Du behöver manuellt uppdatera till senaste utgåvan genom att ladda ner den via hemsidan eller här:

http://www.aderstedtsoftware.com/downloads/iOrdning6.zip