Bokföra kundfordringar vid årets slut


#1

Hej! Jag har enskild firma och bokför enligt kontantmetoden. I december skickade jag tre fakturor, som ska betalas under januari. Hur bokför jag dem? Enligt skatteverket ska jag bokföra kundfordringar vid årets slut, även om jag bokför enligt kontantmetoden. Men ska jag räkna dem till resultatet, när jag gör bokslut 31 december? Det står att jag ska göra ett bokslutsunderlag för kundfordringar och att det blir en egen verifikation, men jag kan inte hitta något sådant i iOrdning…
Lite svamligt detta, men hoppas att någon kan hjälpa mig!


#2

Jag har också enskild firma och bokför enligt kontantmetoden och har tre fakturor som kundfordran vid årets slut. Hur hanterar jag detta i iOrdning för att momsrapporten 2013 från iOrdning, NE rapporten, och ingående balanser 2014 ska bli rätt? Jag behöver mer information om hur iOrdning fungerar.


#3

samma här, vad gäller, hur gör man?


Kundfordringar vill bokföras dubbelt
#4

Sitter i samma sits.
Fakturerar med iOrdning kontantmetoden men hur får jag en verifikation med fakturan på 2013 när den betalas 2014. Räcker det med att ändra kontot till 1500 och sätta 31/12 som betalningsdatum och ska rutan fullständigt betald vara ifylld? :slight_smile:


#5

Hej!

Möjligen sent svar, men kanske bra ändå. Skapa ett verifikat och fyll i alla fakturor som ska betalas in följande räkenskapsår. Använd denna mall:

Summera belopen och bokför
3010 försäljning (kredit)
2610 utgående moms (kredit)
1510 kundfordringar (debet).

Nästa år bokför du varje enskild faktura mot 1510:
1920 (debet)
1510 (kredit).

Totalen i 1510 bör också följa med som ingående balans till det nya året som sedan bokas av vid varje enskild bokföring enligt ovan.