Bugg i version 6.0.51 (60510)


#1

När jag kopierar en faktura så tar den inte den utan alltid den senast gjorda. Även när jag ska skapa en ny faktura så hämtar den sist gjorda.


#2

??


#3

Vad har hänt? Du brukar vara snabb på att återkomma.


#4

Är du säker på att det bara inte ligger en annan ej skickad faktura i listan och det är den du ser när programmet växlar dig till “Ej skickade”? Har du fler än en ej skickad faktura i listan?


#5

Ja, jag är säker! Men det verkar ha släppt nu…?! En annan sak är att har man en gång valt leveransadress så spelar det ingen roll om man väljer bort det sen. Står kvar i alla fall!


#6

Kryssar du i eller ur “Visa leveransadress”?


#7

Hur gör jag för att “välja bort den” om jag inte kryssar ur?


#8

Du kan ju ha en kund utan leveransadress, dvs du har tagit bort hela adressen. Jag tolkar det som att du inte har “visa leveransadress” kryssat men att det ändå syns en leveransadress - är det korrekt?


#9

Ja det är korrekt, om jag först har kryssat i den och sedan kryssar ur