Buggrapport: Kontobalans stämmer ej med huvudboken, följd av tidigare nu åtgärdad bugg?


#1

Jag hade problem med en varuretur tidigare vilket resulterade i denna lilla tråd med svar från Erik Aderstedt.
http://www.aderstedtsoftware.se/vanilla/index.php?p=/discussion/885/varuretur-och-tillbakabetalning#Item_4

Problemet orsakades av att jag tidigare försökt bokföra ett belopp på noll utifrån ett kontoutdrag. Nollverifikationen hamnade under “kommande” men gick ej att få bort. Varureturen och andra transaktioner misslyckades medan “kommande” fanns där. (Detta har i senare version ändrats och skall nu vara möjligt.)
Nu när jag gör bokslutet verkar det som att den varuretur jag försökte göra ett antal gånger men som inte lyckades pga “nollbuggen”, verkar ha ställt till det rejält.

Något förenklat ligger det till så här:
Jag fick en återbetalning på 2421 SEK insatt på ett konto hos Paypal, vilket som tur är knappt använts till något annat, därför enkelt att analysera. På Paypalkontot stod rent faktiskt 0 SEK den 31 dec 2015.
Huvudbokens motsvarande tillgångskonto (1985) för PayPal visar IB 0 SEK, insättning av 2421 SEK, sedan konsumtion av dessa 2421 SEK genom ett fåtal transaktioner och bokföringskontots UB hamnar helt korrekt på 0 SEK i slutet av året.
Men i balansräkningen visas IB för konto 1985 = 0 SEK (korrekt) och sedan en ökning under året med 9684 SEK och en UB på 9684 SEK. Resultatet blir ju då också 9684 kronor högre eftersom jag sägs ha haft den där intäkten under året.

Jag noterar att 4 x 2421 är exakt 9684.

Jag misstänker nu att mina försök att registrera återköpet som ej lyckades och som beskrevs i den länkade tråden ovan kan ha lyckats “delvis”. Om jag försökte fyra gånger (känns rimligt) verkar dessa på något vis i bakgrunden ha registrerats/påverkat balans/resultat men syns inte i huvudboken. Har gått igenom alla verifikationer manuellt också men det finns helt inga transaktioner på konto 1985 som förklarar balansräkningen, inget som jag kan få fram i alla fall. Men i balansen tycks 4 extra inbetalningar för varureturer ligga.


#2

Mycket riktigt är motkontot (Förbrukningsinventarier 5410) fel med samma belopp i resultaträkningen jämfört med huvudboken. Totala kostnaden för förbrukningsinventarier i resultaträkningen är 9684 SEK lägre än konto 5410 i huvudboken hamnar på. Så dessa 4 varureturtransaktioner har noterats någonstans i systemet utan att synas i huvudboken, endast i resultat och balans.


#3

Kan meddela att vid import av hela gamla iOrdning6-filen till iOrdning7 dök plötsligt de tidigare osynliga fyra “misslyckade” återköpsposterna upp som enskilda verifikationer under “Kommande”. Dessutom påverkade de nu det av mig “lappade” bokslutet så att balansen inte längre stämde. Kanske pga den där ursprungliga “nollbuggen” då.


#4

Ok, bra att veta!