Diff i kundreskontran mot bokföringen


#1

När vi kollar av kundfodringskontot så diffar det med 4925kr d v s jag har 4925kr mindre på balansräkningen mot vad som är fakturerat. Hur är det möjligt?