Fakturera i utländsk valuta


#1

När jag ska fakturera till utlandet så frågar iOrdning om valutakursen redan när jag skapar fakturan.
Eftersom jag fakturerar i utländsk valuta (inte SEK) vet jag inte den aktuella kursen förrän pengarna betalats in.
Hur ska jag då göra för att få rätt valutakurs?

Det bästa hade varit om iOrdning hade frågat efter kursen först när inbetalningen ska bokföras, men det kanske programmet gör sedan?


#2

Kundens skuld uppstår när fakturan skickas, och då ska den bokföras i SEK. Därför behöver iOrdning valutakursen då. När du får ett annat belopp betalat bokförs mellanskillnaden som en valutakursvinst / valutakursförlust.

Vill du undvika detta behöver du använda kontantmetoden istället.