Fel vid sparande av .bok-fil


#1

Helt plötsligt kan jag inte längre spara min bokföringsfil i iOrdning. Får följande fel:

Flera valideringsfel inträffade:

  • entry är ett värde som krävs
  • entry är ett värde som krävs
  • rows är inte giltig
  • rows är inte giltig

#2

Har du sparat / registrerat leverantörsfakturor sedan du sparade filen senast?


#3

Det hade jag. Jag vet inte vad som var fel, men jag backade tillbaka bokföringsfilen en version och då fungerade det igen…


#4

Det här inträffar även i iOrdning 6.0.37 om man ändrar en kommande verifikation genom att lägga till en PDF som bild i verifikationen.

Har inte hittat någon lösning på problemet; eftersom man inte kan avsluta programmet på normalt sätt är den enda utvägen “Tvångsavsluta” och därefter öppna programmet igen. Några operationer (sedan problemet uppstod, kanske) har då inte blivit sparade.


#5

Detta kan jag inte reproducera. Är det precis samma feltext som ovan?


#6

Jag fick samma fel idag på version 6.0.47. Det som hände mig är att jag hade inregistrerad ett felaktigt belopp på en faktura tidigare och för att kunna få den markerad som betald, så valde jag följa uppmaningen som kom som popup att betala fakturan med det felaktiga belopet och sedan ändra det i kommande till det rätta samt rätta verifikationen för den inregistrerade fakturan så den skulle stämma samman med det rätta belopet på fakturan samt bokföra det. Efter detta så fick jag detta fel att jag inte kan spara.

Provade igen. Felet kommer direkt efter det att man rättar en kommande leverantörsfakturabetalning.

Jag löste det genom att bokföra det felaktiga beloppet och sedan rätta det.


#7

Har en bugglista som snart är färdig (förhoppningsvis) och där finns detta med. För att jag ska få detta meddelande så gör jag detta.
1 bokför nytt verifikat :slight_smile:
2 duplicerar så jag får en kopia (gör alltid det vid månadsslut).
3 tar upp ett verifikat och lägger till en pdf i verifikatet.
4 programmet hänger sig med ovan nämnda info, går inte att göra något annat än att tvångsavsluta.

Nu har jag lärt mig att när jag gjort min duplikat så stänger jag av iOrdning. Startar igen och lägger till min pdf.