Göra fältkoder synliga i Rapport-vyerna


#1

Hej,

Det hade underlättat att ha en “Visa fältkod”-funktion i rapportöversikterna när man exempelvis arbetar med egna tillagda Konton.
Jag saknade ett konto för EJ avdragsgill representation, men när jag lade in kontot hade jag svårt att hitta rätt fältkod. Jag visste var i INK2-blanketten den skulle rapporteras, men visste inte vilken fältkod det var. Då hade det underlättat att kunna tillfälligt visa varje fältkod i “papperöversikten” med en knapptryckning/motsvarande.

Med vänlig hälsning,
Stefan


#2

Ok, lägger till detta som ett förslag.

SRU-koder för varje fält i rapporten finns på www.bas.se, men jag är med på att det skulle underlätta att ha det direkt i programmet.


#3

Vad har ni använt för underlag för att koppla fält i INK2S mot SRU-koder? Jag hittar ingen information på bas.se.