Hantera ROT/RUT


#1

Går det att hantera ROT/RUT i iOrdning 6? Hur i så fall?


#2

ROT-avdrag

1.	Skapa ett konto av typen Intäkt där du ska bokföra ROT-avdraget. Välj en "blank" momsnivå.
2.	Lägg in artikel 'ROT-avdrag'. Välj det försäljningskonto du valde ovan.
3.	Skapa en faktura. 
4.	Räkna ut hur mycket ROT-avdraget kommer att bli. ROT-avdraget baseras på arbetstid inkl. moms.
5.	Lägg på en fakturapost med artikeln för ROT-avdrag. Ange antal '1' och pris avdraget med minustecken. Observera att beloppet dras från fakturabeloppet inkl. moms.
6.	ROT-avdraget påverkar nu inte det momsgrundande beloppet. Det påverkar dock nettobelopp och totalbelopp, så för att förtydliga för privatkunderna kan man skapa en egen fakturamall där fälten för nettobelopp och fakturamoms inte är med.

RUT-avdrag fungerar precis på samma sätt, men använd artikelnamnet ‘RUT-avdrag’.