INK2S 4.3 är felaktigt blank


#1

Hej,

Följande saker fylls inte in i min INK2S blanket.
Punkt 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av

  • a. Skatt på årets resultat
  • c. Andra bokförda kostnader
    Är det något ni känner igen?
    Gissar att under 4.3c borde saker som icke avdragsgill representation hamna?

#2

Borttagen