INK2S räknar fel


#1

Jag försöker fylla i INK2S. Tyvärr verkar den räkna fel. Den tar inte med siffrorna i 4.1 resp 4.2 (årets vinst eller förlust) i sammanräkningen 4.15. Eftersom det inte manuellt går att redigera 4.15 så går det inte att skicka in blanketten.


#2

Jag saknar fortfarande svar på den här frågan.