iOrdning 6.0.53


#1
				<h2>6.0.53</h2>
				<p>Ändringar i denna version:</p>
				<ul>
				<li>Sidnummer visas nu korrekt på egna fakturamallar.</li>
				<li>Åtgärdar problem med bokföring av fakturaposter som har totalsumma 0,00 kr.</li>
				<li>Åtgärdar problem med fakturapost som faller bort på fakturor som spänner över flera sidor på vissa fakturamallar.</li>
				<li>Stödjer datumformat "20160511" vid import av kontoutdrag.</li>
				<li>Förhindra balansering på gamla rader när man ändrar i verifikationer.</li>
				<li>Åtgärdar problem med leveransadresser på fakturor.</li>
				<li>Det går nu att sortera på fakturastatus i fakturalistan.</li>
				<li>Åtgärdar problem när man upprepade gånger öppnar samma fil i version 5-format.</li>
				<li>Hänger sig inte längre när man väljer att skriva ut verifikationslistan när ingen verifikation är markerad.</li>
				<li>Uppdaterad momssats Norge.</li>
				<li>Förvalt land för nya kontakter är samma land som företagets land.</li>
				<li>Momssatser som inte är i hela procent visas nu korrekt på fakturor.</li>
				</ul>