Kan inte spara fil öppnad från Dock.


#1

Jag har min bokföringsfil lagd i Dock för att snabbt och enkelt komma till bokföringen. Efter att ha uppgraderat från version 4 till 6 får jag ofta följande felmeddelande ifall jag öppnar filen från Dock:

Dokumentet ”bokföring.bok” kunde inte sparas. 
- Filen ”bokföring.bok” kunde inte sparas i mappen ”bokföring”.

Det går heller inte att avsluta iOrdning när detta problem uppstår. Det enda som återstår är tvångsavslutning.

Ju mer jag bokfört innan jag upptäckt detta problem desto större är problemet för mig. Vad kan man göra åt detta?

Ifall filen öppnas från Finder uppstår inte detta fel.

iOrdning 6.0.51
OS X 10.11.4


#2

Det låter som ett problem med filrättigheter. Kan du kontrollera behörigheten för mappen “bokföring”?

När du hamnar i detta läge, kan du välja Arkiv > Duplicera och välja ett nytt namn + plats?


#3

Filrättigheterna ser ut att vara riktiga (skriv- och läsbehörighet). Som jag skrev förut uppstår inte detta problem om filen öppnas i Finder från katalogen bokföring. Problemet uppstår för det mesta men inte alltid.

Om jag väljer Duplicera som du föreslog får jag inte möjligheten att välja namn och plats, utan följande felmeddelande dyker upp istället.

Filen ”bokföring.bok” kunde inte sparas i mappen ”bokföring”.

#4

Ok, du menar att det är skillnad om du öppnar filen genom att dubbelklicka på den i Finder eller om du öppnar den inuti iOrdning i menyn Arkiv > Öppna?

Har du fler än en kopia av iOrdning på datorn? Kan du kontrollera att det är samma version som öppnas via båda alternativen?


#5

Nej, Arkiv > Öppna har jag inte skrivit något om, men där är det inga problem. Problemet uppstår då filen finns i Dock och öppnas därifrån. (9 gånger av 10).

När problemet uppstår går det ibland inte att stänga iOrdning utan felmeddelandet dyker upp igen. Andra gånger går det att stänga utan problem.

I korthet:
Inga problem när filen öppnas från Arkiv > Öppna eller direkt i Finder.
Problemet uppstår när filen finns i Dock och öppnas därifrån.

Kan det månne vara ett race condition som spökar?

edit: Jag kan nu även lägga till att samma problem uppstår om jag öppnar filen från menyn Äpple > Senaste objekt.

edit: Jag har endast en version av iOrdning installerad. Jag har gjort kontrollerna du bad om.


#6

Samma problem i iOrdning 6.0.57.